Kravene til å få forbrukslån varierer fra bank til bank. Selv om søkeren oppfyller kravene, kan det hende banken gir avslag. Årsaken kan være mange forskjellige faktorer, og har ofte sammenheng med hvordan banken vurderer risikoen ved å låne ut pengene. Å få avslag er imidlertid ganske uvanlig, såfremt søkeren har fast inntekt og en grei betalingshistorikk.

Grunnleggende krav for å få forbrukslån

Det er ingen banker som låner ut til personer under 18 år, og enkelte har nettopp dette som laveste aldersgrense. Bankene som aksepterer låntakere som akkurat er blitt myndige, er imidlertid ikke så mange. De fleste småbankene for forbrukslån har 20 til 22 år som laveste aldersgrense, og kan i tillegg ha en øvre grense på rundt 70 år. For å få låne må søkeren ha inntekt, der inntektskravet står i stil med hvor stort lån man vil ha. Banker som tilbyr store forbrukslån på flere hundre tusen, krever gjerne høyere inntekt enn de som låner ut kun noen få tusenlapper. Det normale er at dette kravet ligger et sted rundt 200 000 kroner i skattbar inntekt per år. Søkeren må også være norsk, eller ha bodd og skattet her til lands i minst tre år.

Oppfyller man disse kravene, får man som regel låne. Det kan hende banken vurderer betalingsevnen som for dårlig i forhold til lånesummen det søkes om. Ofte vil da banken tilby søkeren et forbrukslån på et mindre beløp.

Betalingsanmerkninger gir avslag

Det kanskje viktigste kravet er at man ikke kan ha betalingsanmerkninger eller inkassosaker som er aktive på søknadstidspunktet. Dette er mer eller mindre universelt for enhver bank, med unntak av noen få finansieringsselskap som spesialiserer seg på såkalte inkassolån (Bank2 og BlueStep). Et inkassolån er ment for å refinansiere den gjelden som er gått til inkasso, eller som allerede har endt med rettslige skritt og betalingsanmerkninger. For å få slike lån må søkeren kunne stille med pantesikkerhet. Sikkerheten må da være i en bolig søkeren eier selv, med maksimal belåningsgrad på mellom 75% og 85%, alt ettersom hvilken bank vi snakker om.

For de som ikke har sikkerhet å stille med, og som får avslag på grunn av betalingsanmerkninger, er veien ut å betale ned den gjelden som er tilknyttet anmerkningen. Betalingsanmerkninger slettes så snart gjelden er oppgjort, og personen har da ”blanke ark” i forhold til dette punktet, og vil påny kunne søke om lån og kreditter.

Avslag på grunn av lav kredittscore

Man kan også få avslag til tross for at man ikke har betalingsanmerkninger, og ellers oppfyller bankens krav. Søkerens kredittscore må normalt være over 15-20 poeng, igjen avhengig av banken, og ofte avhengig av lånestørrelsen. Å få kredittscore under dette nivået er ikke vanlig for personer som har hatt fast og stabil inntekt over lengre tid, samt en noenlunde grei betalingshistorikk. Derimot kan unge søkere oppleve dette, til tross for at økonomien er bunnsolid. Dette skyldes at unge mennesker har veldig kort betalingshistorikk, og får dermed en lav kredittscore fordi kredittopplysningsbyråene mangler historiske data for personen.

Avslag fordi man tar opp for mange lån

Bankene er ikke spesielt glade i kunder som har mange forbrukslån og flere kredittkort. Slike kunder utgjør alltid en risiko for mislighold. Per i dag er det ikke så mange muligheter for bankene å forhindre opptak av mange lån innenfor en kort periode, noe som vil løse seg når det planlagte nasjonale gjeldsregisteret snart kommer på plass. I mellomtiden er det slik at flere banker kan samarbeide om å dele opplysninger om lånesøknadene de mottar. For eksempel vil alle som søker om forbrukslån hos Thorn, måtte godkjenne at banken deler opplysningene med sine søsterselskap, blant annet  L’EASY og KlikkLån. Søker du og får innvilget et forbrukslån fra for eksempel L’EASY, vil det innvirke på sjansene til å få låne fra Klikklån og de andre bankene i samarbeidet.

Avslag på grunn av lav betalingsevne

Man kan også få avslag fordi banken mener det blir vanskelig for låntakeren å betjene lånet. Når de foretar kredittvurderingen, ser de på øvrige utgifter, og kalkulerer med hvor mye man må regne med å kunne rutte med for å leve et normalt liv. Disse faktorene varierer i forhold til livssituasjon (for eksempel om man har forsørgeransvar eller ikke), og også i forhold til hvor i landet man bor. Bankene regner blant annet med at man må ha mer nettoinntekt for å kunne betjene lånet om man bor i en stor by, enn om man bor i utkantstrøk. Dette fordi bokostnader, transportkostnader og andre nødvendigheter som regel er høyere i byene.

Med i beregningen av betalingsevne kommer naturligvis også øvrig gjeld. Personer med mange lån og kreditter, for eksempel til bolig, bil, samt flere kredittkort, vil ofte ha lavere sjanse for å få innvilget et forbrukslån. Det igjen henger ikke bare sammen med inntekten, men også hvilken betalingsevne man har dersom rentene stiger. Således tar bankene med i vurdering hvordan betalingsevne søkeren kan få i fremtiden, spesielt dersom lånet det søkes om skal nedbetales over lang tid.

Søk alltid om lån fra flere banker

Fordi bankene kan ha egne kriterier som avviker fra andre selskap, vil en person ofte kunne få lån hos noen banker, men avslag hos andre. Derfor bør man søke om lån hos så mange som mulig. Dette anbefales ikke bare fordi sjansene for å få forbrukslån øker, men også fordi de er da langt større sjanse for at man finner det rimeligste lånet. Den nevnte kredittscoren er nemlig avgjørende for hvilke rentebetingelser man får hos de fleste bankene. Denne praksisen benyttes av så å si alle banker, men det vil likevel være forskjeller på de rentene man tilbys. Det finner man ut av ved å sende en uforpliktende søknad til flere banker.

Bruk av lånemeglere for forbrukslån

Om man ikke har tid eller orker å sende flere søknader om forbrukslån til forskjellige banker, kan man benytte seg av en eller flere lånemeglere. Dette er selskap som innhenter lånetilbudene på dine vegne, uten at tjenesten koster noe. Mange lånemeglere innhenter godt over ti tilbud på forbrukslån, fra forskjellige finansieringsselskap. Det er ofte et visst overlapp mellom lånemeglerne, slik at megler A og megler B representerer noen av de samme bankene. Denne biten har imidlertid ingen spesiell betydning, utover det at antallet tilbud man mottar kan bli noe færre enn forventet. De fleste lånemeglere foretar innhentingen av tilbud omtrent like raskt som det man klarer selv ved å søke direkte til bankene (du får vanligvis svarene samme dag du søker).

Søk om et mindre beløp og med medlåner

Om du får avslag på søknaden om et forbrukslån på en viss størrelse, kan det godt hende du får ja dersom du søker i samme bank om en lavere lånesum. Mange banker vil tilby lavere lånesummer uten at søkeren ber om det, i de tilfellene der de mener søkeren ikke vil klare å håndtere et større beløp. I noen tilfeller vil man oppnå samme effekt ved å forlenge lånetiden, og dermed få lavere månedlige terminbeløp å betale. Merk at dette vil da fordyre lånet totalt sett, fordi rentene løper over lengre tid.

Man øker også sjansene om man søker sammen med en medlåner. Dette siste er vanlig blant ektefeller og samboere, mens vennepar anbefales å være forsiktige (ha skriftlige og klare avtaler) med å benytte seg av ordningen.

Share
Share